VIP

Kit Miesięczny:
 • Pippi Bronze = 7 silver 50
 • Honor Token =100
 • Lesser Augment Scroll x10
 • Chocobo Nuggets x500
 • Super Reward Goodie x10
 • Supply Crate III x10
 • Supply Crate IV x10
 • Quicksilver x60
 • Mithril Bar x10
 • Mik Fruit x7
 • Token of Choice x2

Kit jednorazowy
 • Aureolka dla wyglądu
 • Skrzydła dla wyglądu

Dodatki:
 • 250 Virtual Tokenów za PIERWSZY zakup, potem za każdy dodatkowy miesiąc 100 Virtual Tokenów.
 • Większa nagroda za głosowanie (  8 Virtual Tokenów dziennie).


Super VIP

Kit Miesięczny:
 • Pippi Bronze = 15 silver
 • Honor Token = 200
 • Scripture of Learning x10
 • Greater Augment Scroll x10
 • Chocobo Nuggets x1000
 • Super Reward Goodie x20
 • Supply Crate III x20
 • Supply Crate IV x20
 • Quicksilver x120
 • Mithril Bar x15
 • Mik Fruit x14
 • Token of Choice x4

Kit jednorazowy

 • Aureolka dla wyglądu
 • Skrzydła dla wyglądu

Dodatki:
 • 500 Virtual Tokenów za PIERWSZY zakup, potem za każdy dodatkowy miesiąc 200  Virtual Tokenów.
 • Jeszcze większa nagroda za głosowanie( 10 Virtual Tokenów dziennie).
Po zakupie pakietu Vip'a napisz ticketa na naszym discordzie w celu jego odebrania oraz odebrania tokenów, ranga Vip będzie nadana ręcznie przez dostępnego admina na serwerze. Ranga vip jest aktywna od momentu zakupy pakietu.